Cognitieve gedragstherapie

vlaggen

Helpt deze gedachte jou?

Cognitieve gedragstherapie (CGT) is een vorm van psychotherapie. CGT vergroot je inzicht in je denkpatronen. Denkpatronen gaan over terugkerende gedachten of manieren van denken. Soms kan de manier van denken gaan leiden tot sombere of angstige gevoelens waardoor je je niet meer vrij voelt om te doen wat je zou willen doen. Je gedachten, je gevoelens en je gedrag geven dus een soort kettingreactie en dat kan leiden tot een neerwaartse spiraal.

Grip op je gedachten

Inzicht in je denkpatronen krijg je met CGT. Je onderzoekt hoe je gedachten samenhangen met je gevoelens en je gedrag. Vervolgens leer je hoe je de gedachten die ongewenste gevoelens geven om kunt buigen naar gedachten die wél gewenste gevoelens met zich meebrengen. De helpende gedachten en de gewenste gevoelens leiden ertoe dat je weer de ruimte voelt om te doen wat je zou willen doen.

Het doel van cognitieve gedragstherapie is dus grip krijgen op denkpatronen die je niet helpen en het aanleren van denkpatronen die helpen. Als mensen hun manier van denken veranderen, dan verandert ook hoe zij zich voelen. Er is veel onderzoek gedaan naar de werkzaamheid van CGT. CGT blijkt met name effectief bij depressieve- en angstklachten.