EMDR

touw

Weer vrij van toen

Eye Movement Desensitization and Reprocessing, afgekort tot EMDR, werd meer dan 25 jaar geleden voor het eerst beschreven door de Amerikaans psychologe Francine Shapiro. In de jaren daarna werd deze procedure verder uitgewerkt en ontwikkeld tot een volwaardige en effectieve therapeutische methode.

EMDR is een therapie voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van een schokkende ervaring. Dit kan gaan om een ongeval, seksueel geweld of een geweldsincident.  Maar het kan ook zijn dat iets uit je verleden maar blijft knagen, terwijl het in jouw ogen helemaal niet zo’n schokkende ervaring is als hierboven wordt genoemd.

Grip op vervelende herinneringen

De meeste vervelende herinneringen verdwijnen op termijn naar de achtergrond. Je hebt het ‘gewoon’ verwerkt en gaat weer verder met je leven zonder dat je verleden daar echt invloed op heeft. Maar soms merk jij, of je omgeving, dat je je anders voelt, gedraagt of dat je anders reageert. Sommige mensen realiseren zich niet dat de veranderingen bij jezelf te maken hebben met een eerdere gebeurtenis. Maar het kan ook zijn dat je juist steeds geconfronteerd wordt met de gebeurtenis doordat je er steeds aan moet denken, beelden terugziet, emotioneler bent of dingen uit de weg gaat. EMDR is dan een eerste-keus behandeling om je van deze klachten af te helpen.

Grip op je verleden

Bij EMDR staan we in gesprekken stil bij je vervelende herinnering. Dat hoeft niet in detail. Vervolgens wordt het gesprek even gestopt, word je afgeleid met het kijken naar lampjes of luisteren naar geluidjes. Dan praten we weer even en word je weer afgeleid. Net zo lang dot je merkt dat de ‘lading’ van de gebeurtenis afzwakt. Je herinnering blijft, maar wordt als het ware onderdeel van vele andere gebeurtenissen uit je leven. De scherpe randjes zijn er af en dat geeft je veel vrijheid terug. Dit klinkt voor veel mensen vreemd, maar in een voorgesprek leg ik de werking en de effectiviteit graag wat uitgebreider uit.