Methode of Levels

future_next

Wat vind je nu echt?

MOL is een transdiagnostische therapie. Het is een gesprekstechniek waarbij je gestimuleerd wordt tot stilstaan bij waar de ‘pijn’ zit. Dat is tegennatuurlijk. Over het algemeen wil je juist niet te veel blijven hangen in nare gedachten, gevoelens of acties waar je niet trots op bent. Waarom nu dan wel?

Wanneer je niet goed in je vel zit, worstelt met dilemma’s of keuzes, dan blijf je vaak in een kringetje malen. Je komt niet echt verder met goed bedoelde adviezen van anderen. Je snapt wel dat je niet ‘zo’ moet denken, maar het voelt toch anders. Herken je dat? Volgens de MOL kan je pas daadwerkelijk anders over zaken denken en op één lijn komen met je gevoel als het ook overeenkomt met je opvattingen, je waarden en je doelen. Volgens de MOL krijg je psychische klachten als gevoelens, gedachten en gedrag conflicteren met belangrijke opvattingen, waarden of doelen.

Grip op je onderste steen

In de MOL therapie wordt de aandacht in het gesprek steeds teruggebracht naar waar het bij jou ‘knaagt.’
Essentieel in de MOL is het opmerken en stilstaan bij verstoringen in jouw verhaal. Want juist wanneer je bijvoorbeeld begint te aarzelen, wegkijkt of gaat bewegen, zijn er op de achtergrond belangrijke gevoelens en gedachten. Door deze de volle aandacht te geven word jij je meer bewust van de verschillende kanten van het probleem. Wat op de achtergrond speelt komt naar de voorgrond. Er ontstaat een perspectief dat het oorspronkelijke probleem overstijgt. Een helicopterview waarbij het probleem vanuit een hoger niveau gezien wordt. Vandaar het woord ‘levels’ in de MOL. Met deze inzichten zie je vanzelf manieren om het probleem zelfstandig verder aan pakken of het lost zich ‘vanzelf’ op.

Het uitgangspunt van de MOL is dat jij zelf de kennis in huis hebt voor het oplossen van je psychische problemen. Je ziet alleen geen uitweg, omdat je pijnlijke gevoelens en gedachten het liefst zoveel mogelijk uit de weg gaat en er daardoor geen goed zicht meer op hebt. Het doel van de MOL is om al pratende alle kanten van het probleem zo gedetailleerd mogelijk onder de aandacht te brengen zodat er steeds meer emotioneel inzicht en verwerking op gang komt.