Over Linda

Linda Vriend

Na de HBO V heb ik de Master of Health Care & Social Work en de Master Advanced Nursing Practice (Verpleegkundig Specialist GGZ) gedaan. In 2004  ben ik in de geestelijke gezondheidszorg gaan werken. Ik heb inmiddels veel ervaring als behandelaar van clienten met uiteenlopende problematiek in verschillende levensfasen en ben geschoold in diverse behandelmethoden. In de afgelopen jaren heb ik de opleiding tot Mindfulness Based Cognitieve Gedragstrainer gedaan, de opleiding tot vaardigheidstrainer emotieregulatie, opleidingen op het gebied van trauma (EMDR) en Cognitieve Gedragstherapie (CGW).

Ik ben goed op de hoogte van de stand van zaken in mijn vakgebied. Mijn streven is om methoden te gebruiken die onderbouwd zijn en aantoonbaar werken. Ik mag graag werkbare methoden met elkaar verbinden en zoek daarmee oplossingen buiten gebaande paden.

Naast mijn werk als regie behandelaar in de GGz geef ik trainingen en coaching aan medewerkers in de gezondheidszorg voor WAJZ, het bedrijf van mijn partner. WAJZ richt zich op medewerkers en teams in de zorg. GRIPhelpt is onderdeel van WAJZ.

Als verpleegkundig specialist ggz ben ik BIG-art 14 geregistreerd. Iedere vijf jaar moet ik opnieuw mijn accreditatie aanvragen om mijn registratie te verlengen.

Cliënten waarderen mijn nuchterheid, vinden het prettig dat ik confronterend ben maar ook betrokken. Ik hoor vrijwel altijd terug dat cliënten zich veilig en vertrouwd hebben gevoeld en daardoor de vrijheid hebben ervaren om hun worsteling en emoties aan te gaan. Ze kunnen met een opgeruimd gevoel verder. Dat is ook mijn belangrijkste streven: dat we op tafel krijgen wat je werkelijk blokkeert en de weg vrij maken voor een constructieve(re) toekomst.

En als ik denk dat je bij mij niet aan het juiste adres bent, dan vertel ik je dat ook. Ik ken mijn grenzen én heb voldoende ervaring om je te vertellen waar je mogelijk beter op je plek bent.

linda

BIG registratie:
Ik sta geregistreerd in het BIG-register. De BIG-registratie beschermt clienten tegen onzorgvuldig en ondeskundig handelen. Om mijn registratie te behouden moet ik elke 5 jaar opnieuw mijn deskundigheid aantonen. Je kunt mij vinden op BIG-nummer 99062443730.